Частотность: 0,078% (94 употребления)

Наиболее частые левые соседи: тар (6), ахӣ (2), ӣсэ̄ (2), нуӈанма̄н (2), авгаранави (1), бадялакӣнӯн (1), бӣ (1), бидечэ̄ (1), бэедӯ (1), ганан (1), ге̄-ка (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (3), ахӣ (2), бидерэн (2), нуӈандӯн (2), тэгэтчэрэн (2), улӣсэ̄ (2), ахӣнан (1), бӣ (1), бихим (1), бӯчэ̄ (1), бэгиндӯн (1), бэе (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Дёгор на̄вун-ахӣ дю̄р мэӈукэ̄рин.ахӣ
…уннэгэчӣнин, эвкӣл манавра бичэ̄л.ахӣ
…пталва (хулукӯр мэӈукэ̄рвэ) нэ̄чэ̄.ахӣ
…Есевон, Елен, Авдон, Самсон, Самуил.ахӣ
…юкча̄ла̄ ӣсэ̄, ахӣ бидерэн та̄дӯ.ахӣ
…мундӯ Галилея Ӣсӯснӯнин бичэ̄с».ахӣ
Ахӣ гэрбӣн Вирсавия бичэ̄н.ахӣ
(скрыть контекст)

Форма ахӣ встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)51
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)6
Итого65