Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: гунчэ̄л (3), сэвэкӣ (2), ады̄-ка (1), акинтын (1), акнӣлли-да̄ (1), алагӯвумнӣдула̄н (1), алагӯвумнӣл (1), бакача̄л (1), бирэ (1), бэел (1), вепиль (1), виплее̄мдула̄ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэел (2), тадӯ (2), алагӯвумнӣлин (1), а̄чир (1), ая (1), бидерӣл (1), бихӣвэтын (1), бо̄ка̄рин (1), бэелин (1), бэеӈилин-дэ̄ (1), гунмурӣ (1), гунчэ̄л (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Аха̄л, дя̄н умун алагӯвумнӣдула̄нэмэксэ̄л, нуӈардӯтын арча̄ Ӣсӯспа ичэнэвэ…
…̄нкэл, бэел экӣчитын бирэ дӯннэлэ̄эмэксэ̄л, нуӈартын туювунэ о̄ктын, Миндӯ ху…
…ёкча̄н, кухӣмнӣл, тэлэвувчэ̄лдулэ̄эмэксэ̄л, дю̄р чаӈӣтыл халгарватын хокогочо…
…агды̄л-да̄, илмактал-да̄, эдук-тадукэмэксэ̄л, Ло̄т дю̄ва̄н мурэ̄лӣ умунупчэ̄л.
…андула̄н тар городтӯ бидерӣл бэел,эмэксэ̄л, гунчэ̄л: «Мунӈӣ городпун ая дӯнн…
Кухӣмнӣл, Виплее̄мдула̄эмэксэ̄л, буруйъя а̄чир куӈака̄рва ва̄ты̄ча̄…
… горово энэдукин мучӯра, А̄рондула̄эмэксэ̄л, гунчэ̄л: «Египеттук мунэ ю̄вчэ̄ Мо…
(скрыть контекст)

Форма эмэксэ̄л встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)44
Итого44