Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: авадытыкин (1), арулиӈки (1), дырамдулин (1), дюлакир (1), иелтын (1), иливча (1), ирэктэ (1), кэтэтын (1), мурэли (1), одеврэ (1), онёвчэл (1), орорду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: амутыл (1), антыптыкил (1), бегала (1), бивки (1), биксэтын (1), бирал (1), биси (1), гугдадун (1), дагадун (1), даран (1), кэтэ (1), ӈонымдымарил (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. дерево[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

молувирдун гагилва дэгдерилвэ тулэрэ та…
Улукил-кэ кэтэтынмолсекталдулин тырганива микчаллудяра.
НЭГНЕНИДУ упкачин аги арулиӈки,моломакталди авданналди удылиӈкил, балд…
…бугадыва намува, иду онёвчэл бичэтынмол, бирал, иду гиркункатчэчатын бэйӈэл…
Игдямал, хуламал, авадытанэлмоличэтчэӈкин бирал, амутыл мулдулэтын.…
Хутэнӈэктын орор, былдыллакин чука,молчутучал орактын, кукты куктыллэкин, …
…итмэр очатын: таргачин мо дырамдулинмолбегала элэкин бимчэл.
(скрыть контекст)

Форма мол встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)3
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
6
8
Итого20