15 слов на дистанции от «иду-вэр»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i алатми1 
2i амаски1 
3i аюстят1 
4i бирэ1 
5i бувки1 
6i гундет1 
7i дучама1 
8i дюгэлдыми1 
9i итыгавдан1 
10i одярав1 
11i оллово1 
12i тэли1 
13i умнэ1 
14i умунупчэӈкил1 
15i хэлэкэ1