13 слов на дистанции от «няма»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i надан3 
2i да2 
3i егин2 
4i городӯ1 
5i дэ1 
6i дюдун1 
7i мундулэ1 
8i надытчат1 
9i нюӈун1 
10i няма-да1 
11i россияӈи1 
12i тадук1 
13i тугэ1