2 слова на дистанции от «хаваливка»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i учебникилва1 
2i хаваливка-да1